Monitoring IP

Strona główna  »  Artykuły  »  Monitoring IP


Monitoring IP
Monitoring IP to nowoczesny system nadzoru wideo, w którym transmisja danych, zapis materiałów wideo oraz wszystkie funkcję związane z zarządzaniem instalacją są realizowane poprzez sieć komputerową LAN/WAN/Internet. Systemy monitoringu wizyjnego CCTV IP buduje się na bazie kamer sieciowych, oprogramowania (zarządzanie materiałem wizyjnym, inteligentne systemy analizy obrazu, itp.) oraz innych urządzeń, mogących pracować w sieci IP (np. wideo serwery IP).
Do głównych cech użytkowych tego typu instalacji nadzoru wideo można zaliczyć m.in.: duża skalowalność, szybka i łatwa budowa i rozbudowa, możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą LAN/WAN/WLAN, możliwość wykorzystania technologii łączności bezprzewodowej 802.11a/b/g/n, możliwość zastosowania kamer mega pikselowych generujących obraz w rozdzielczości kilkakrotnie przewyższającej standard PAL D1, możliwość zasilania kamer IP za pomocą technologii PoE,  łatwe i szybkie zarządzanie rozproszonym systemem monitoringu IP. Ze względu na swoje walory użytkowe, monitoring IP jest w chwili obecnej jedynym słusznym rozwiązaniem na budowę rozproszonych systemów nadzoru wideo. Ponadto, ze względu na doskonałą jakość dostarczanych obrazów oraz możliwość wykorzystania inteligentnych systemów analizy obrazu, sieciowe systemy telewizji przemysłowej idealnie sprawdzają się w miejscach, w których kluczowe znaczenie ma precyzyjna identyfikacja obserwowanych osób i obiektów.